FSA heeft als opdracht de kennis van het Belgisch patrimonium te stimuleren en dit patrimonium ook te bewaren.
Onder “automobielpatrimonium” wordt verstaan: voertuigen, automobilia, technische en journalistieke documentatie, boeken, kunst- en reclamevoorwerpen, films, affiches enz.

De Stichting kan ondermeer:

  • voertuigen en automobilia verwerven via schenkingen, legaten, bruikleen op lange termijn, aankoop, lijfrente, huurkoop of elke andere geschikt geachte formule;
  • dit patrimonium beheren (restauratie, onderhoud, verkoop enz.);
  • locaties en middelen vinden voor de conservering van dit patrimonium;
  • tentoonstellingen en andere evenementen organiseren om de collecties aan het grote publiek te tonen;
  • vergaderingen, colloquia en alle andere activiteiten organiseren die kunnen bijdragen tot de bekendheid en de doelstellingen van de Stichting;
  • archieven bewaren, met bijzondere aandacht voor Belgische documenten.